Zákon o oceňování majetku

151/1997 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 36Účinnost zákona

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1998.