Zákon o oceňování majetku

151/1997 Sb.

Poslední změna zákona: