Zákon o krajích

129/2000 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 16

Při výkonu samostatné působnosti se kraj řídí

a) při vydávání obecně závazných vyhlášek zákonem,

b) v ostatních záležitostech též jinými právními předpisy vydanými na základě zákona.