Zákon o krajích

129/2000 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 28Spolupráce s územními samosprávnými celky jiných států

Kraj může spolupracovat s územními samosprávnými celky jiných států a být členem jejich mezinárodních sdružení.