Zákon o krajích

129/2000 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 26

Kraj nemůže být členem svazku obcí.