Zákon o krajích

129/2000 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 98Zmocňovací ustanovení

Vláda vydá nařízení k provedení § 47 a 48.