Zákon o krajích

129/2000 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 22

Sestavování rozpočtu a závěrečného účtu kraje a hospodaření s prostředky tohoto rozpočtu se řídí zvláštním zákonem.