Zákon o krajích

129/2000 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 47

Neuvolněným členům zastupitelstva může být za výkon funkce poskytnuta měsíční odměna. Její maximální výši stanoví prováděcí právní předpis.