Zákon o krajích

129/2000 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 44

Zastupitelstvo vydá jednací řád, v němž stanoví podrobnosti o jednání zastupitelstva a výborů.