Zákon o krajích

129/2000 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 55

Na vztahy vyplývající z výkonu funkce uvolněného člena zastupitelstva se vztahují ustanovení zákoníku práce, pokud tento zákon nestanoví jinak.