Zákon o krajích

129/2000 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 95

Tento zákon se nevztahuje na hlavní město Prahu.