Zákon o krajích

129/2000 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 69a

Krajský úřad v přenesené působnosti provádí dozor nad výkonem přenesené působnosti svěřené orgánům obcí podle zvláštního právního předpisu.