Zákon o ochraně spotřebitele

634/1992 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 18c

Užívání ubytovacího zařízení s noclehem na více než 1 časový úsek nebo výhoda spojená s ubytováním, popřípadě včetně dopravy nebo jiných rekreačních služeb, nesmějí být uváděny na trh nebo prodávány spotřebiteli jako investice.