Zákon o ochraně spotřebitele

634/1992 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 20wNáklady mimosoudního řešení spotřebitelských sporů

(1) Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů se nezpoplatňuje.

(2) Náklady spojené s mimosoudním řešením spotřebitelských sporů si strany nesou samy.