Zákon o ochraně spotřebitele

634/1992 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 7bZákaz nabízení, prodeje a vývozu výrobků určených pro humanitární účely

Nabízet za účelem prodeje, prodávat a vyvážet mimo území České republiky výrobky, které jsou určeny pro humanitární účely podle zvláštního právního předpisu, se zakazuje.