Zákon o ochraně spotřebitele

634/1992 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 20za

Ustanovení této části se použijí rovněž na vztahy vzniklé v rámci podnikání nebo jiné samostatné výdělečné činnosti spotřebitele.