Zákon o ochraně spotřebitele

634/1992 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 29Účinnost

Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení.