Zákon o ochraně spotřebitele

634/1992 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 20y

Tato část upravuje postup mimosoudního řešení spotřebitelských sporů před Českou obchodní inspekcí a pověřeným subjektem.