Zákon o ochraně spotřebitele

634/1992 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 20m

Povinnosti uvedené v ustanoveních § 20i, 20j a § 20k odst. 5 tohoto zákona se nevztahují na finančního arbitra.