Zákon o ochraně spotřebitele

634/1992 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 6Zákaz diskriminace spotřebitele

Prodávající nesmí při prodeji výrobků nebo poskytování služeb spotřebitele diskriminovat.