Zákon o ochraně spotřebitele

634/1992 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 3b

Ustanovení § 3 odst. 2 a § 3a se nepoužijí na smlouvy uvedené v § 1840 písm. a) až g), i) a j) a v § 1852 občanského zákoníku.