Zákon o ochraně spotřebitele

634/1992 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 28a

Ministerstvo průmyslu a obchodu stanoví vyhláškou

a) podrobnosti o způsobu označování obuvi údaji o materiálech použitých v jejích hlavních částech,

b) seznam druhů obuvi, které nemusí být označeny údaji o materiálech použitých v jejich hlavních částech,

c) podmínky pro určování jednotlivých druhů křišťálového skla včetně názvů těchto druhů, vlastností, které je charakterizují, jim přidaných symbolů a metod stanovení příslušných chemických a fyzikálních vlastností, jakož i pro označování výrobků z křišťálového skla včetně stanovení výrobků z křišťálového skla, které označování podléhají.