Daňový řád

280/2009 Sb.

Poslední změna zákona:

Díl 2Elektronické doručování

§ 42Doručování prostřednictvím datové schránky

Osobě, která má zpřístupněnu datovou schránku, se doručuje elektronicky podle jiného právního předpisu.