Daňový řád

280/2009 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 262Vztah ke správnímu řádu

Při správě daní se správní řád nepoužije.