Daňový řád

280/2009 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 126Přihláška k registraci

V přihlášce k registraci je daňový subjekt povinen uvést předepsané údaje potřebné pro správu daní.