Daňový řád

280/2009 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 239Přechod daňové povinnosti

Přechodem daňové povinnosti se pro účely tohoto zákona rozumí přechod práv a povinností daňového subjektu.