Daňový řád

280/2009 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 239dPřechod daňové povinnosti na stát

Připadne-li dědictví státu, vypořádá daňovou povinnost zůstavitele správce daně.