Daňový řád

280/2009 Sb.

Poslední změna zákona:

ČÁST ŠESTÁÚČINNOST

§ 266

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2011.