Daňový řád

280/2009 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 59

(1) Nejvyšší kontrolní úřad a další kontrolní orgány předávají i bez vyžádání příslušným správcům daně údaje uvedené v kontrolních protokolech, které mají vztah ke správě daní.

(2) Kontrolní orgány zjištěné údaje poskytnou správci daně do 30 dnů od provedeného kontrolního zjištění.