Daňový řád

280/2009 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 170aVýkon zástavního práva

(1) Správce daně může vykonat zástavní právo podle občanského zákoníku.

(2) Při výkonu zástavního práva se přiměřeně použije ustanovení o provádění daňové exekuce.