Daňový řád

280/2009 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 125Vznik registrační povinnosti

Registrační povinnost vzniká daňovému subjektu, kterému vznikne povinnost podat přihlášku k registraci k jednotlivé dani.