Daňový řád

280/2009 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 263Zmocňovací ustanovení

Ministerstvo financí vydá vyhlášku k provedení § 107 odst. 8, § 163 odst. 4 a § 194 odst. 6.