Zákon o obcích

128/2000 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 8

Pokud zvláštní zákon upravuje působnost obcí a nestanoví, že jde o přenesenou působnost obce, platí, že jde vždy o samostatnou působnost.