Zákon o obcích

128/2000 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 72

Neuvolněným členům zastupitelstva obce může být za výkon funkce poskytnuta měsíční odměna. Její maximální výši stanoví prováděcí právní předpis.