Zákon o obcích

128/2000 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 97

Obec informuje občany o činnosti orgánů obce na zasedání zastupitelstva obce a dále jiným způsobem v místě obvyklým.