Zákon o obcích

128/2000 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 153

(1) Vláda vydá nařízení k provedení § 72 a 73.

(2) Ministerstvo vnitra vydá vyhlášky k provedení § 33.