Zákon o obcích

128/2000 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 146

Nestanoví-li tato hlava zákona výslovně jinak, platí pro statutární města, jejich městské obvody a městské části ustanovení ostatních hlav zákona.