Zákon o obcích

128/2000 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 149

Orgány obce samy vykonávají správní rozhodnutí jimi vydaná, pokud není podán návrh na soudní výkon rozhodnutí.