Zákon o obcích

128/2000 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 150

Tento zákon se nevztahuje na hlavní město Prahu.