Zákon o obcích

128/2000 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 20a

Nová obec může vzniknout oddělením části obce, popřípadě změnou nebo zrušením vojenského újezdu.