Zákon o obcích

128/2000 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 9a

Obce zajišťují výkon finanční kontroly podle zvláštního právního předpisu.