Zákon o obcích

128/2000 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 131

Statutární město může svěřit statutem městskému obvodu nebo městské části na úseku samostatné působnosti zejména

a) schvalování programu rozvoje městského obvodu nebo městské části,

b) rozhodování o právních jednáních uvedených v § 133 odst. 1,

c) zřizování trvalých a dočasných fondů městského obvodu a městské části,

d) ukládání pokut podle § 58,

e) výkon funkce zaměstnavatele pro zaměstnance zařazené do úřadu městského obvodu nebo úřadu městské části nebo organizační složky městského obvodu nebo městské části.