Zákon o obcích

128/2000 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 18

(1) Každá část území České republiky je součástí území některé obce, nestanoví-li zvláštní zákon jinak.

(2) Obec má jedno nebo více katastrálních území.