Zákon o ochraně přírody a krajiny

114/1992 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 21Právo myslivosti a rybářství v národních parcích

Výkon práva myslivosti a práva rybářství podle zvláštních předpisů může být v určitých částech národního parku nebo na celém jeho území orgánem ochrany přírody omezen nebo vyloučen.