Zákon o ochraně přírody a krajiny

114/1992 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 93Účinnost

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. června 1992.