Zákon o ochraně přírody a krajiny

114/1992 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 30Právo myslivosti a rybářství v národních přírodních rezervacích

Výkon rybářského a mysliveckého práva v národních přírodních rezervacích je možný jen se souhlasem orgánu ochrany přírody.