Zákon o ochraně přírody a krajiny

114/1992 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 53Vývoz

(1) Vývoz zvláště chráněných nerostů je zakázán. Povolení k vývozu může výjimečně v případech hodných zvláštního zřetele udělit Ministerstvo životního prostředí. Vývoz zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů je upraven zvláštním právním předpisem.

(2) Toto povolení nenahrazuje souhlas podle zvláštních předpisů.