Zákon o ochraně přírody a krajiny

114/1992 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 91Ustanovení přechodné

Státní správu lesního hospodářství nad vojenskými lesy na území Národního parku Šumava, u kterých již pominuly důvody jejich prohlášení za vojenské lesy, vykonává Správa národního parku Šumava v rozsahu podle § 78 odst. 4.