Notářský řád

358/1992 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 109f

Z využívaných údajů lze v konkrétním případě použít vždy jen takové údaje, které jsou nezbytné ke splnění daného úkolu.