Notářský řád

358/1992 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 89bNotářská úschova listin za účelem jejich vydání další osobě

Je-li listina přijata do notářské úschovy za účelem jejího vydání další osobě, postupuje notář přiměřeně podle § 82 až 89a.